Τρίτη, 11 Μαρτίου 2008

9% Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Με ΦΠΑ 9% τα φωτοβολταϊκάΜε τον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 9% φορολογείται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων από οικιακούς καταναλωτές. Με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών διευκρινίζεται ότι η πώληση στη ΔΕΗ ή στον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) που παράγεται από οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα συνιστά φορολογητέα παράδοση αγαθού, που υπάγεται στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ. Η απαλλαγή που προβλέπεται για επιχειρήσεις που ξεκινούν πρώτη φορά τις εργασίες τους ή το 60% των ακαθάριστων εσόδων τους να είναι από χονδρικές πωλήσεις δεν ισχύει για τους οικιακούς καταναλωτές, αφού χονδρικές είναι το 100% των πωλήσεών τους. Συνεπώς οι οικιακοί καταναλωτές υπάγονται στο φόρο 9% για πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά συστήματα ανεξάρτητα από την ισχύ αυτών και το ύψος των ετήσιων εσόδων και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον κώδικα του ΦΠΑ, όπως υποβολή δήλωσης έναρξης στην Εφορία της έδρας τους, επιβολή ΦΠΑ στην αξία του παραδιδόμενου ρεύματος, απόδοση του φόρου στην Εφορία με την υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, άσκηση δικαιώματος έκπτωσης φόρου εισροών κ.λπ. Για το εισόδημα που αποκτούν από την πώληση ενέργειας φορολογούνται όπως και οι εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ τηρούν κανονικά βιβλία και εκδίδουν στοιχεία όπως ισχύει από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: